Scooter Recycling Nederland (SRN) is het Nederlandse recyclingsysteem voor brom- en snorfietsen. In Nederland rijden meer dan een miljoen brom- en snorfietsen. Jaarlijks komen daar zo’n 60.000 stuks bij. SRN werkt aan een systeem waarbij deze vervoermiddelen op milieuverantwoorde wijze worden gerecycled. Bovendien biedt SRN een landelijk dekkend netwerk van erkende inleverpunten en demontagebedrijven voor brom- en snorfietsen. Zo wordt het voor de consument makkelijker om deze voertuigen in te leveren. SRN is een samenwerkingsverband tussen RAI Vereniging, Bovag en ARN en werd in 2011 opgericht.